Doelstelling

Op 22 maart 2023 werd de Stichting Flentrop Orgel Wageningen (FLOW) opgericht.

Doelstelling van deze stichting is het onder de aandacht brengen van het Flentrop orgel in de Grote Kerk te Wageningen door het organiseren van concerten en evenementen met en rond het orgel.